หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ยินดีต้อนรับสู่สาธารณาสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

08 ก.ย. 2563

08 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

12 พ.ค. 2564

12 พ.ค. 2564

14 มี.ค. 2564

14 มี.ค. 2564

14 มี.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

14 มี.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายยอด คุณยศยิ่ง
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
COVID-19 Thailand
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการอาหารและยา
กัญชาทางการแพทย์
SMART อสม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   

ที่อยู่หน่วยงาน 137 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5502 
หมายเลขโทรสาร 0 5349 5502
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  doisakethealth@gmail.com


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง