หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


19 ต.ค. 2564

19 ต.ค. 2564


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

08 ก.ย. 2563

08 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

19 ต.ค. 2564

19 ต.ค. 2564

05 ก.ย. 2564

05 ก.ย. 2564

02 ก.ย. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

14 มี.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

22 ก.ค 2564

22 ก.ค 2564

22 ก.ค 2564

14 ก.ค 2564

30 มิ.ย. 2564
นายยอด คุณยศยิ่ง
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
COVID-19 Thailand
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการอาหารและยา
กัญชาทางการแพทย์
SMART อสม
กรมอนามัย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
กรมการแพทย์แผนไทยฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   

ที่อยู่ 137 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5502 
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  doisakethealth@gmail.comสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง