หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19
เชิญชวน “อสม. ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19”
กรมวิทย์ฯ เผยการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย. เตือน อย่านำน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ ทำให้เกิดก๊าซพิษ เป็นอันตรายรุนแรง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามสอบสวนผู้ที่เดินทางเข้าในชุมชน
สื่อสุขภาพ ตอน ไวรัสโคโรน่า 2019
เชียงใหม่ ปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ส่งเด็กเล็กผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับสู่ครอบครัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ต่อต้านการทุจริต 2564
ร่วมปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอดอยสะเก็ด
โครงการกำกับติดตามและประเมินผล
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ออกตรวจมาตราการปฎิบัติตนป้องกันไวรัส COVID 2019
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด รับมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ A
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง