หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

โครงการกำกับิดตามและประเมินผล
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ออกตรวจมาตราการปฎิบัติตนป้องกันไวรัส COVID 2019
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด รับมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ A
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
นิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ งานด้านสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปี้งบประมาณ ๒๕๖๒
อำเภอดอยสะเก็ดจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 และส
กีฬาสาสุขสัมพันธ์สุขสันต์ปีใหม่2562
งานวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 วันคล้ายวันสวรรคต พนะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง