หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด รับมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ A
กระทรวงสาธารณสุขมอบประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ90) ระดับ A (ร้อยละ 90-100)
นายพรชัย อุ่นปวง
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง