หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามสอบสวนผู้ที่เดินทางเข้าในชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอดอยสะเก็ด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมคัดกรอง สอบสวน ติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่การระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ ของใช้อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว ในชุมชน ติดตามกิจกรรมที่ดำเนินในชุมชนช่วงสถานการณ์ช่วงมีมาตรการในพื้นที่
นายพรชัย อุ่นปวง
โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง