หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19
นายยอด คุณยศยิ่ง สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำชุมชน ประธาน อสม. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของอสม. และภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย ขั้นตอนการฉีดวัคซีน และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน ซึ่งแนวทางการต่อสู้กับโรคโควิด 19 คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจ และสังคมกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 ซึ่ง อสม.ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกัน โรคโควิดได้สำเร็จ
นายพรชัย อุ่นปวง
โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง