หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกุ่มและอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลป่าเมี่ยง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายพรชัย อุ่นปวง
โพสต์เมื่อ 21 ก.ค 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง