หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่
คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด นำโดยท่านนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่
ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
นายรังสิมันต์ โปธิตา
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง